Sådan beregner du Price/Earnings på en aktie

Denne side indeholder annoncelinks.

Hvis du allerede er begyndt at investere i aktier, eller sågar blot begyndt at læse om dem, er du formentligt allerede stødt på en række forskellige nøgletal. Disse nøgletal kan være ret uoverskuelige, og det er desuden langtfra alle nøgletal, der er nødvendige at kende til; især ikke som ny indenfor aktieverdenen.

Når det er sagt, så er der imidlertid også nogle få nøgletal, som du bør kende. Et af dem er Price/Earnings, og her i denne artikel ser vi nærmere på, hvordan du regner dette nøgletal ud.

Price/Earnings

Price/Earnings, i daglig tale forkortet P/E, er et nøgletal, der viser, hvor meget du skal betale for at få del i en krones overskud i den pågældende aktie. Hvis P/E-nøgletallet f.eks. er 12, betyder det altså, at du skal betale 12 kr. for at få én krones overskud. Bemærk i øvrigt, at nøgletallet ikke har noget med udbytte at gøre; det viser udelukkende hvor meget, du skal betale for en krones overskud – uanset, hvad virksomheden så vælger at bruge den krone til.

Det er heldigvis ret enkelt at regne P/E ud, og det kan gøres på flere måder. Lad os bruge en alk abello aktie som eksempel. I ALK Abellos årsregnskab fra 2020 kan vi se, at selskabet tjente 25.000.000 kr. sidste år, og at selskabet havde 11.141.000 udestående aktier. Dividerer vi de to tal med hinanden, får vi et resultat per aktie på ca. 2,3 kr. Resultatet per aktie kan også findes i årsrapporten.

På daværende tidspunkt havde ALK Abello en aktiekurs på 2.500 kr. Det vil altså sige, at man som investor har betalt 2.500 kr. for et overskud på 2,3 kr. Dividerer vi 2.500 kr. med 2,3 kr., får vi dermed det reelle P/E-tal, som i dette tilfælde bliver til en P/E på 1.086.

Sammenlign med andre selskaber

For at finde ud af, om en P/E er høj eller lav, kan det være en god idé at sammenligne flere selskaber med hinanden, og samtidig også sammenholde et selskabs P/E med den gennemsnitlige P/E på markedet.

Derudover er det også vigtigt at huske, at en P/E aldrig kan stå alene, men kun fungere som en indikation. Et selskab kan have mange årsager til, hvorfor det ikke har tjent ret mange penge et år – det kan f.eks. være, at man har investeret i vækst eller en transformation, hvilket betyder, at investorerne kan forvente et langt højere overskud de kommende år. Så husk det nu – overgiv dig aldrig til et enkelt nøgletal, men lad i stedet fornuften råde!

Skriv en kommentar